Projekt "Bezpieczny Poród"

 

Program „Bezpieczny Poród” powstał na podstawie porozumienia o współpracy między Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, PZU SA oraz Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników ma na celu poprawę opieki okołoporodowej w Polsce.Powikłania związane z ciążą i porodem są trudne do przewidzenia i wymagają natychmiastowego działania. Nieodpowiednie lub zbyt późne działanie jest szczególnie dotkliwe, gdyż dotyczy porodu będącego procesem fizjologicznym, a nie stanem chorobowym. Dodatkowo konsekwencje powikłań związanym z niewłaściwym postępowaniem ponosi zarówno matka jak i dziecko. Wobec powyższego niezmiernie istotne jest odpowiednie wyszkolenie lekarzy położników i neonatologów oraz położnych szczególnie w zakresie postępowania w sytuacjach nagłych zagrażających życiu matki i dziecka. Przeprowadzone na świecie badania ostatnich lat wskazują, iż ćwiczenia praktyczne przeprowadzone na zaawansowanych fantomach porodowych symulujących trudne sytuacje kliniczne skracają krzywą uczenia i poprawiają umiejętności manualne lekarzy i polożnych. Zwiększa to zarazem szansę na prawidłowe postępowanie w sytuacji rzeczywistego wystąpienia danego problemu klinicznego. W ramach Programu „Bezpieczny Poród” zostało stworzone na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Centrum Symulacji Położniczych, wyposażone w zaawansowane fantomy porodowe oraz fantomy noworodkowe. Budowa Centrum Symulacji została sfinansowana z Programów Prewencyjnych PZU SA i PZU Życie SA.

W Centrum znajduje się Sala Porodowa Wysokiej Wierności wyposażona w najbardziej technologicznie zaawansowany fantom kobiety rodzącej „Lucie” pozwalający na przeprowadzenie symulacji porodu prawidłowego oraz powikłanego. Sala ćwiczeń niskiej wierności została wyposażona w nowoczesny symulator noworodka umożliwiający ćwiczenie postępowania resuscytacyjnego. W Centrum znajduje się również nowoczesny fantom SIMmom do ćwiczeń między innymi porodów zabiegowych z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego. Odpowiednio przystosowane i wyposażone pomieszczenia będą umożliwiały szkolenie zarówno lekarzy położników jak i położnych oraz lekarzy neonatologów. Zajęcia będą prowadzone w kilkuosobowych zespołach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Patronat merytoryczny na kursami objęło Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.