Otwarcie Programu „Bezpieczny Poród”

Już wkrótce ruszy Program „Bezpieczny Poród” - pierwszy w Europie Środkowo - Wschodniej powszechny program kształcenia podyplomowego lekarzy z zakresu położnictwa. Innowacyjny projekt jest owocem współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i PZU. List intencyjny w tej sprawie podpisali w Sali Senatu naszej Uczelni prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś - rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Michał Krupiński – prezes  PZU SA oraz Paweł Surówka  - prezes PZU Życie SA i Andrzej Jaworski – członek zarządu PZU SA. W uroczystości wzięła udział także Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jednym z celów Programu 500+ jest stworzenie rodzinom warunków sprzyjających rodzeniu dzieci – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej – Wzrost liczby narodzin jest jednak uzależniony od wielu czynników: bezpieczeństwa finansowego rodzin, stabilności i pewności zatrudnienia, ale także poczucia bezpieczeństwa przyszłych mam w zakresie wsparcia – w tym medycznego, w okresie ciąży i po narodzinach dziecka.

 Program „Bezpieczny Poród” będzie realizowany w oparciu o know - how Uniwersytetu McGill w Montrealu w zakresie ćwiczeń na symulatorach porodu, na zasadach porównywalnych   do szkoleń na symulatorach stosowanych w lotnictwie.  Realizacja projektu pozwoli w przyszłości  na certyfikowanie uczestników (zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów leczniczych), potwierdzające uzyskanie kompetencji. Program szkolenia podyplomowego w oparciu   o innowacyjne metody jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na polskim rynku – mówi prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM.

Aby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko medyczne związane z porodem i opieką okołoporodową Warszawski Uniwersytet Medyczny wspólnie z PZU opracowują Program Bezpiecznego Porodu. Zakłada on, między innymi, stworzenie Ośrodka Symulacji Medycznych, gdzie będą się szkolić lekarze i położne. Takie rozwiązania w krajach Europy Zachodniej są powszechnie stosowane  od kilkunastu lat. Teraz będzie to możliwe także w Polsce.

 - To innowacyjny projekt podnoszący jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń, który wspiera PZU – mówi Michał Krupiński, prezes PZU – Zależy nam na bezpieczeństwie dzieci przychodzących na świat. Ta troska wpisuje się w dążenie do coraz pełniejszego zaspokojenia potrzeb naszych klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług i stałego rozwoju.

 Program „Bezpieczny Poród” będzie przeznaczony dla lekarzy, położnych, pielęgniarek oraz innych przedstawicieli personelu medycznego. Ma służyć również pracownikom służb ratunkowych, w tym straży pożarnej oraz policji. Szkolenia mają zminimalizować ewentualne ryzyka  lub powikłania związane z porodem i opieką okołoporodową.

 Szkolenia na symulatorach (fantomach) dają gwarancję prawidłowego postępowania zarówno przy porodach, które przebiegają bez komplikacji jak i tych z powikłaniami, także realnie zagrażającymi życiu. Wielokrotnie ćwiczenia i doskonalenie umiejętności personelu medycznego odbywają się bez jakiejkolwiek szkody dla pacjentki. Program wspierają naukowo wybitni specjaliści  z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego a także z Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Uniwersytetu McGill w Montrealu.

 - Już za kilka tygodni zaprosimy państwa do nowo powstającego Ośrodka Symulacji Medycznych aby zaprezentować najnowocześniejszy w Europie fantom uczący jak bezpiecznie dla matki i dziecka odbierać porody. Jestem dumny, że PZU Zdrowie, które mam zaszczyt nadzorować, dzięki zaangażowaniu Grupy PZU będzie wspierać ten jakże ważny dla nas obszar zdrowia  – powiedział Andrzej Jaworski, członek zarządu PZU.

 Ośrodek Symulacji Medycznych powstanie w oparciu o zasoby Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie. Otwarcie Ośrodka ma nastąpić jeszcze w tym roku. Sponsorem głównym Programu Bezpieczny Poród jest PZU, merytoryczne wsparcie zapewniają też TUW PZUW oraz PZU Zdrowie.

 

Informacja prasowa WUM i PZU