KURSY

Algorytmy postępowania w położnictwie:

 

POSTĘPOWANIE W RZUCAWCE

RESUSCYTACJA PŁODU

DYSTOCJA BARKOWA

PORÓD MIEDNICOWY

PORÓD ZABIEGOWY (KLESZCZE, VACUM)

KRWOTOK POŁOŻNICZY

 RESUSCYTACJA NOWORODKA